materiale textile imbracaminte de lucru materiale textile materiale textile imbracaminte de protectie
politica de confidentialitate
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

PENTRU PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ultima revizuire: 03.06.2019


În lumina dispozitiilor legale instituite de legislația europeană și națională societatea pe care o reprezentăm se angajează să vă protejeze datele personale atunci când prelucrăm aceste date, raportat la obliectul nostru principal de activitate. Înainte de a ne trimite datele dumneavoastră personale, vă încurajăm să citiți această politică de confidențialitate termenii și condițiile pe care le cuprinde; acest document vă va oferi informații cu privire la modul în care societatea noastră procesează datele personale ca parte a procesului de furnizare a serviciilor noastre.


Ce date personale colectăm si cum procesăm datele dumneavoastră personale?

Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. cu sediul social în CAREI, str. Mărăsești, nr. 30, jud. Satu Mare, reprezentată legal prin dl. LEBEDI ȘTEFAN, având funcția de Administrator, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului SATU MARE cu numărul J30/809/2006, CUI 18963313 este un agent economic având ca principal obiect de activitate comerț cu ridicata nespecializat. Entitatea pe care ați contactat-o este operatorul de date cu privire la datele personale primite și procesate în legatură cu dumneavoastră, ca parte a îndeplinirii activităților prestate de societatea comercială către/în favoarea dumneavoastră sau în legătură cu relațiile comerciale izvorate din orice acord comercial, înțelegere sau orice alt raport juridic existent între părți.

Când contactați Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L., vom procesa informațiile dumneavoastră, inclusiv datele personale pe care ni le-ați dezvăluit sau detaliile privind expedierea, cum ar fi numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală sau adresa de e-mail sau alte informații în legătură cu documentele specifice întocmite de firmă. Vă recomandăm să nu dezvăluți date personale sensibile, decât cele necesare desfașurării raporturilor juridice existente între părți, cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, religia, apartenența la sindicate, orientarea sexuală, starea de sănătate etc.

Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. poate, de asemenea, să primească date personale referitoare la dumneavoastră de la alți operatori de date în scopul indeplinirii obligațiilor legale sau pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de părți în baza raporturilor juridice existente între ele precum și în scopul, prestării, furnizării sau asistenței realizate de către Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. prin intermediul activităților desfășurate conform obiectelor de activitate în favoarea dumneavoastră sau solicitări către sau de la dumneavoastră ca beneficiar final al unei anumite activităti sau prestații în legătura și în concordanța cu activitatea societății comerciale pe care o reprezentăm.

Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. vă va prelucra datele personale în conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare la momentul prelucrării datelor dumneavoastră. Prelucrarea datelor se face în raport de normele legale în vigoare la momentul prelucrării. Rețineți că datele cu caracter personal pot fi prelucrate în baza unui temei juridic diferit, cum ar fi consimțământul, contractul, obligația legală, protejarea și urmărirea intereselor legitime, etc. Interesul legitim ar putea fi în scopuri legate de activitatea specifică de comerț dar si pentru activitati specifice activității societății comericale și în scopuri de promovare și marketing.

În cazul în care, în circumstanțe excepționale, furnizați către Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. date cu caracter personal clasificate ca date personale sensibile sau date cu caracter personal, Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. urmează a fi obligată să proceseze aceste date cu caracter personal sensibile, numai în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă și în vigoare la momentul prelucrării, pentru care este necesar mai întâi acordul dumneavoastră expres.


De ce colectăm si procesăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate in baza raporturilor juridice dintre părți dar în primul rând pentru a îndeplini parteneriatul dumneavoastră cu Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. sau cu furnizorul de prestații, pentru a lua măsuri pentru a vă rezolva solicitările dumneavoastră (de exemplu, atunci când completați un formular de cerere/contract/accord comercial, ca parte a unei înregistrări sau a unui sondaj sau ca parte a unei solicitări adresată societății pentru furnizarea de produse farmaceutice) sau prin lege, sau după cum se poate impune de legile aplicabile, inclusiv legile aplicabile privind protecția datelor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societatea Comercială “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. în următoarele scopuri:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Societății Comerciale “OTOTEX ROMANIA” S.R.L. în contextul procesării solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul cererilor formulate expres de către dumneavoastră fie direct sau împuternicit legal fie prin orice alte mijloace de comunicare acceptate, prin intermediul contului dvs. sau paginii de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente comenzii dvs. pe pagina de internet a Societății Comerciale “OTOTEX ROMANIA” S.R.L;
 • pentru desfășurarea raporturilor juridice dintre părți sau în baza relației contractuale dintre societatea noastra și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării obligațiilor asumate față de dumneavoastră, pentru onorarea comezilor de vânzare, a contractului prestări servicii sau de vânzare - cumpărare, facturării și distribuirii produselor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al societății noastre, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
 • pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele comercializate de agentul economic S.C OTOTEX ROMANIA S.R.L. sau ale partenerilor/ afiliaților (e.g. oferte de produse) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale societății noastre sau ale partenerilor/ afiliaților nouă, inclusiv prin transmiterea de către noi a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop;
 • în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate.
 • prin exprimarea consimtământului dumneavoastră, la momentul bifării căsuței corespunzătoare din Termenii si conditiile site-ului, sunteți de acord ca agentul economic – operator de date S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră.
 • prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră conform raportului juridic existent intre părți și în baza acordurilor comerciale încheiate cu dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la obiectul de activitate, produsele/serviciile care sunt oferite de S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L.;
 • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L.;
 • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • obligațiile legale care incumbă în sarcina S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul paginii de internet;
 • încheierea, respectiv executarea comenzilor lansate sau pentru ducerea la îndeplinire a contractului de vânzare – cumparare încheiat cu S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L;
 • interesul legitim al S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. de a-și promova produsele și/sau serviciile;
 • consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimtământul dumneavoastră cu privire la o anumita prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment.


Pentru cât timp stocăm datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile menționate  mai sus și in conformitate cu legislația în vigoare, mai ales dacă ați emis comenzi către S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L sau ați încheiat un contract cu S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L sau S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L a primit date personale despre dumneavoastră de la clienții cu care ați / au încheiat un contract.

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară si suficientă atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Trebuie avut în vedere ca o serie de date cu caracter personal sunt stocate în vederea respectării normelor în vigoare referitoare la tipul de document sau din specificul activității din care rezultă aceste date.


Cu cine împărtăsim datele dumneavoastră personale?

Datele dumneavoastră personale (noțiune așa cum este ea definită și precizată de către normele legale în vigoare) pot fi partajate cu anumiți furnizori de servicii sau agenți și furnizori de servicii motivat de specificul activității comerciale desfășurate de persoana juridică operatoare de date.

Orice furnizor terț utilizat/contractat de Societatea Comercială OTOTEX ROMANIA S.R.L va fi obligat să vă proceseze datele dumneavoastră personale numai în conformitate cu instrucțiunile emise de S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L și să păstreze o siguranță rezonabilă a datelor dumeavoastră personale.

De asemenea, Societatea Comercială OTOTEX ROMANIA S.R.L poate să transmită datele dumneavoastră personale către parteneri legali sau furnizori terți, cum ar fi alți prestatori cu același domeniu de activitate ca și societatea comercială operatoare, pentru a vă oferi Serviciile specifice desfășurate de către persoana juridică S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L.

În anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația in materie in vigoare, societatea comercială ar putea fi în situația sau obligată la comunicarea sau divulgarea datelor către autorități sau instituții ale statului, raportat la specificul activității acestor instituții. Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale.

În cazul unei reorganizări sau al unei vânzări totale sau parțiale a activității S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L., divulgarea, dacă este cazul, va avea loc în conformitate cu legislația aplicabilă periodic, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate altor companii în grupul din care face parte Societatea Comercială OTOTEX ROMANIA S.R.L., dacă este cazul. Astfel de companii din grup includ companii situate în tări din afara UE/SEE care nu pot asigura același nivel de protecție a datelor ca și țările din UE/SEE.

Înainte de transferul datelor dumneavoastră personale către alte companii din grupul S.C OTOTEX ROMANIA S.R.L sau către terțe părți situate în afara UE/SEE, entitatea relevantă a S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L încheie un acord de transfer cu acest beneficiar pe baza clauzelor contractuale standard ale Comisiei Europene pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor în legătură cu astfel de transferuri în afara UE/SEE.

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi legali sau contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc.;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L ;
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai societatii comerciale operatoare de date cu caracter personal ;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Cum vă protejăm drepturile?

Orice consimțământ pe care ni l-ați furnizat în timpul procesului poate fi retras în orice moment printr-un mesaj (a se vedea detaliile de contact de mai jos).

De asemenea, aveți drept de acces la datele personale procesate în legătură cu dumneavoastră, sub rezerva anumitor excepții legale. În plus, puteți contesta colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumnavoastră personale. În plus, aveți dreptul să solicitați ca orice prelucrare să fie Societatea Comercială S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. face tot posibilul pentru a proteja datele cu caracter personal ale partenerilor săi.

Având în vedere introducerea Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) începând cu 25 mai 2018, vă asigurăm că Societatea Comercială S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. va respecta cu strictețe toate regulile și normele legale interne și europene nou introduse iar datele confidențiale comunicate către subscrisa vor fi procesate, prelucrate sau transmise în vederea și pentru procesarea datelor cu caracter personal în concordanță cu normele legale în vigoare și pentru îndeplinirea obiectivelor și obligățiilor reciproce, activitate pe care o puteți consulta oricând doriți și despre care puteți obține informații în condițiile legii și a prezentei informări referitoare la politica de confidențialitate.

S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare si suficiente în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.


Ce înseamnă date cu caracter personal?

Atunci când contactați S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L., are loc un schimb de informații. Printre acestea, se pot afla și date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail, detalii de transport – adrese de colectare sau livrare, date de orice tip dar cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.

S.C. OTOTEX ROMANIA S.R.L. dorește să proceseze în continuare datele personale furnizate pentru a vă transmite informații legate de oferte de preț, stadiul unui transport, facturare sau orice alte informații necesare bunului mers al parteneriatului dintre dumneavoastră și compania noastră.

Pentru aceasta avem nevoie de acordul dumneavoastră clar, în scris, pentru a putea folosi în continuare datele amintite mai sus.

În acest sens, vă rugăm să ne trimiteți optiunea dumneavoastră competând formularul de mai jos.

Societatea Comercială OTOTEX ROMANIA S.R.L. garantează că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi corectate, dacă este necesar sau se solicta expres, vor fi șterse în anumite circumstanțe ci cu respectarea dispozitiilor legale în materia protecție datelor cu caracter personal instituite de normele legale europene și naționale.


Pe cine trebuie să contactați?

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate sau despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta la:

Societatea Comercială RC LEGAL INDUSTRIAL CONSULT S.R.L. - DPO pentru operatorul Societatea Comercială OTOTEX ROMANIA S.R.L

e-mail: legal.industrial.consult@gmail.com

Tel: 0786 – 886.882


Reclamații

Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de prelucrarea datelor dumneavoastră personale, ne puteți contacta prin e-mail, telefon sau scrisoare, după cum este indicat mai sus. De asemenea, puteți depune o reclamație la agenția/autoritatea de supraveghere locală pentru protecția datelor.

Materiale textile pentru imbracaminte de protectia muncii. Ototex Romania comercializează textile speciale pentru imbracaminte de lucru şi de protectie. Materiale textile de calitate pentru imbracaminte de protectia muncii doar de la Ototex. Servim clienţii în cel mai scurt timp posibil cu o calitate garantată la un preţ convenabil. Cele mai bune materiale textile le găsiţi la Ototex Romania.

 
materiale textile  | 2008
powered by EMERiGOS
web design oradea